Strona główna

STUDIA ON-LINE

STUDIA PODYPLOMOWE W WYŻSZEJ SZKOLE NAUK PEDAGOGICZNYCH
W WARSZAWIE
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
FILIA OPOLE

Studia podyplomowe Opole

KSZTAŁCENIE KLUCZEM DO SUKCESU

W zmieniającej się z dnia na dzień rzeczywistości trudno znaleźć jakiś pewnik. Raz na jakiś czas jesteśmy świadkami rewolucji (choćby cyfrowej). Upadają stare autorytety i rodzą się kolejne, pojawiają się nowe trendy. W tych okolicznościach musimy liczyć na swoją siłę, rozwagę, doświadczenie i kompetencje. Dzięki wykształceniu możemy zagrożenia obrócić w sukcesy. Pojawiające się wyzwania – traktować jako szanse. W nadziei, że jesteśmy w stanie Państwu pomóc w tym, zapraszam do zapoznania się z ofertą Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie oraz uczelni z nią współpracujących. Kształcenie podyplomowe, specjalistyczne szkolenia lub studia wyższe – wszystko na wyciągnięcie ręki!

kształcenie

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

Wbrew pozorom decyzja o wyborze zawodu podjęta w młodości, nie zapewni tego, że przez całe zawodowe życie będziemy zajmować się tą samą dziedziną. Niektórym się to udaje, ale na dłuższą metę większości z nas – nie. Czy warto decydować się na zmiany? Zdecydowanie tak, tym bardziej, żeby uniknąć później wzdychania: „a mogłem…”, „a gdybym wówczas…”.

Kształcenie podyplomowe to szybka ścieżka, aby zdobyć nowe kwalifikacje. To także doskonały sposób, aby rozszerzyć posiadane uprawnienia i wzmocnić swoją pozycję zawodową.

Studia   podyplomowe   adresowane   są   do  absolwentów   szkół   wyższych  posiadających   tytuł  licencjata,  magistra  lub  inżyniera. 

Prowadzimy rekrutację na studia podyplomowe organizowane przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Uczelnia posiada Wpis do rejestru szkół wyższych POLON nr 236  (polon.nauka.gov.pl).

POBIERZ KATALOG

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI

Szczególnie  bogatą  ofertę  kierujemy  do  nauczycieli  i  wychowawców  placówek szkolnych różnego stopnia i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów z zakresu pedagogiki specjalnej, w związku z czym prowadzimy poszukiwane kierunki kwalifikacyjne. Takie jak oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, pedagogika korekcyjna (dawniej: terapia pedagogiczna), wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, logopedia. Wprawdzie pedagogika specjalna to najczęściej poszukiwany przez nauczycieli zakres kształcenia, ale w naszym Instytucie prowadzimy także studia podyplomowe prawdopodobnie na wszystkich możliwych kierunkach przedmiotowych. Na przykład popularne: bhp w szkole, edukacja dla bezpieczeństwa, muzyka w szkole, plastyka w szkole, doradztwo zawodowe, etyka w szkole. I wiele innych – wszystkie opisane w naszym Informatorze.

Kształcenie podyplomowe nauczycieli trwa 3 semestry (z możliwością skrócenia toku studiów dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne), z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania na odległość. Wprawdzie zajęcia stacjonarne odbywają się w wybrane soboty w Opolu, jednakże Studenci mają dostęp  do 100% treści kształcenia w formie zdalnej. Składają się na to materiały szkoleniowe  w dedykowanej im Strefie Studenta, wykłady on-line na żywo, seminaria z e-konsultantami na panelu edukacyjnym uczelni.

Ponadto absolwenci kursów kwalifikacyjnych prowadzonych w ośrodkach doskonalenia nauczycieli mają możliwość skorzystania z uzupełniających studiów podyplomowych. W tym przypadku studiują tylko 1 semestr.

WIĘCEJ O STUDIACH PODYPLOMOWYCH DLA NAUCZYCIELI W ZAKŁADCE kierunki nauczycielskie

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE – POZOSTAŁE SPECJALNOŚCI

Kierunki administracyjne i biznesowe trwają najczęściej 2 semestry. Umożliwiamy zdobycie kwalifikacji w takich poszukiwanych specjalnościach jak Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia czy Prawo zamówień publicznych. I wiele innych! Wszystkie opisane w naszym Informatorze.

kształcenie podyplomowe - administracja

WIĘCEJ O STUDIACH PODYPLOMOWYCH -KIERUNKI ADMINISTRACYJNE I BIZNESOWE W ZAKŁADCE kierunki administracyjne

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE – EGZAMINY

Większość zakresów studiów kończy się jednym, łącznym egzaminem dyplomowym (niewymagane są zaliczenia cząstkowe). Od momentu wystąpienia pandemii wprowadziliśmy możliwość zdawania egzaminów na platformie edukacyjnej. Ma to na celu zapewnienie wszystkim Studentom bezpiecznej i wygodnej formy ukończenia studiów. Kiedy sytuacja sanitarna w kraju wróci do stanu sprzed pandemii, planujemy ponownie organizować egzaminy ustne w ośrodkach i filiach uczelnianych.

Oczywiście, szczegółowe informacje pod nr tel. 608394039, 608492321

————————————————————————————————————————–

STUDIA WYŻSZE

W naszej filii Instytutu Studiów Podyplomowych prowadzimy również rekrutację na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Tak jak kształcenie podyplomowe jest kolejnym krokiem na ścieżce kariery i edukacji, tak studia wyższe są tym pierwszym, niezbędnym na początku. Należy pamiętać, że jest to propozycja nie tylko dla maturzystów. Ale również dla osób, które już ukończyły studia, jednakże nie satysfakcjonują ich posiadane kwalifikacje. Zważywszy, że większość naszych Studentów to osoby pracujące, umożliwiamy edukację z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia na odległość. W ten sposób łatwiej pogodzić życie osobiste, zawodowe i studiowanie.

Rekrutujemy na studia prowadzone przez uczelnie zrzeszone w konsorcjum Varsovia. To znaczy: Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych, Szkołę Główną Krajową oraz Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Biznesu.

Jeśli mają Państwo pytania, potrzebują konsultacji, proszę skorzystać z zakładki KONTAKT.

Uczelnie oferują kształcenie na kierunkach:

ADMINISTRACJA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

PEDAGOGIKA

PRAWO

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

  • Dodatkowo, UWAGA, ABSOLWENCI KIERUNKÓW PEDAGOGICZNYCH! Istnieje możliwość podjęcia studiów na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna od VII semestru z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku studenckiego

WIĘCEJ O STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA PODSTRONIE:

KOMFORT KSZTAŁCENIA

W rzeczywistości, w której czas jest tym elementem, jakiego większości z nas brakuje, potrzebujemy rozwiązań skutecznych. Jeśli podejmujemy decyzję o zdobywaniu nowych kompetencji, chcemy mieć pewność, że uda nam się doprowadzić sprawy do końca. W takiej sytuacji warto mieć zaufanego partnera, który traktuje nasze potrzeby priorytetowo. W naszej filii w Opolu – w Optimie – dbamy o naszych Studentów, pomagamy w załatwianiu formalności, wspieramy, jeśli pojawiają się trudności. Każdy sukces Studenta, traktujemy jak swój własny.

Filia Instytutu Studiów Podplomowych

Zapraszamy również do współpracy przy realizacji projektów edukacyjnych. Optima ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu wniosków o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ściśle mówiąc pomogliśmy tysiącom uczniów rozwijać kompetencje kluczowe – z języków obcych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Z drugiej strony wspieramy kreatywność i innowacyjność dzieci i młodzieży organizując warsztaty i obozy artystyczne. Od roku 2010 szkolimy nauczycieli, aby w pracy wykorzystywali nowoczesne narzędzia TIK i korzystali z efektywnych metod nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych. Współpracujemy ze szkołami i organami prowadzącymi – jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województw opolskiego, dolnośląskiego i łódzkiego. A przede wszystkim – z nauczycielami, terapeutami, metodykami. Więcej informacji o działaniach edukacyjnych OPTIMY na stronie internetowej optima.opole.pl.