Strona główna

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

Filia Opole

Studia podyplomowe Opole
Studia   podyplomowe   adresowane   są   do  absolwentów   szkół   wyższych  posiadających   tytuł  licencjata,  magistra  lub  inżyniera.  Szczególnie  bogatą  ofertę  kierujemy  do  nauczycieli  i  wychowawców  placówek szkolnych różnego stopnia i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.

Prowadzimy rekrutację na studia podyplomowe organizowane przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów z zakresu pedagogiki specjalnej, w związku z czym mamy w ofercie poszukiwane kierunki kwalifikacyjne jak oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, pedagogika korekcyjna (dawniej: terapia pedagogiczna), wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, logopedia. W konsekwencji, w ofercie znajduje się duża ilość kierunków przedmiotowych (w tym bhp w szkole, edukacja dla bezpieczeństwa, muzyka w szkole, plastyka w szkole, doradztwo zawodowe) oraz  kierunki z  zakresu  administracji i biznesu

Kształcenie na większości kierunków nauczycielskich trwa 3 semestry (z możliwością skrócenia toku studiów dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne)
z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania na odległość. Zajęcia stacjonarne odbywają się w wybrane soboty w Opolu. Natomiast, studenci mają nieograniczony  dostęp  do materiałów szkoleniowych  w dedykowanej im strefie studenta na panelu edukacyjnym uczelni.
W procesie uczenia się studenci są wspierani przez doświadczonych e-konsultantów. 

EGZAMINY DYPLOMOWE SĄ PRZEPROWADZANE W OPOLU!!!

Dodatkowo, absolwenci  kursów  kwalifikacyjnych  prowadzonych  w  ośrodkach  doskonalenia  nauczycieli  mają  możliwość  skorzystania  z  uzupełniających  studiów  podyplomowych  (1 semestr).

Wypełniony kwestionariusz proszę przesłać na adres mailowy: ewa@optima.opole.pl

Oczywiście, szczegółowe informacje pod nr tel. 608394039, 608492321

————————————————————————————————————————–

DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA!!!!

Prowadzimy również rekrutację na studia pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, jednolite studia magisterskie prowadzone przez uczelnie zrzeszone w konsorcjum Varsovia: Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych, Szkołę Główną Krajową oraz Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Biznesu.

Uczelnie oferują kształcenie na kierunkach:

jednolite studia magisterskie:

  • Dodatkowo, UWAGA ABSOLWENCI KIERUNKÓW PEDAGOGICZNYCH: istnieje możliwość podjęcia studiów na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna od VII semestru z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku studenckiego

studia licencjackie i uzupełniające magisterskie

WIĘCEJ O STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA PODSTRONIE: