Набир студентів з України!

Rekrutujemy obecnie studentów z Ukrainy!

Вища освіта та аспірантура

Konsorcjum uczelni VARSOVIA ma naprawdę bardzo bogatą ofertę dla osób z Ukrainy, które chcą zdobyć wykształcenie uznawane w Unii Europejskiej. Poniżej lista uczelni tworzących konsorcjum:

  • Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie
  • Szkoła Główna Krajowa w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
  • Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu

Oferujemy studia I i II stopnia realizowane w rzeczywistości w formule hybrydowej (możliwość uczestniczenia on-line) na kierunkach: pedagogika, administracja, prawo, obrona narodowa, opieka społeczna, politologia. Aby umożliwić studentom z zagranicy studiowanie na naszej uczelni, honorujemy ukraińskie świadectwo dojrzałości. Informator o studiach I i II stopnia, a także o jednolitych studiach magisterskich oraz szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce TUTAJ. Niewątpliwie nasze uczelnie oferują wysoką jakość kształcenia, co potwierdzają posiadane wpisy i akredytacje.

Oczywiście osoby, które ukończyły na Ukrainie studia wyższe, mogą podjąć studia podyplomowe i uzyskać kwalifikacje do pracy w polskiej szkole. Ponadto mamy w ofercie studia podyplomowe dla osób chcących pracować w administracji oraz opiece społecznej. Zapewniamy możliwość korzystania przede wszystkim z zajęć on-line. Informator o studiach podyplomowych, a także szczegółowe opisy kierunków znajdują się w zakładce https://podyplomowe-opolskie.pl/studia-podyplomowe/

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy dzwonić do Ewy Sawickiej: tel. 608 39 40 39.

Вища освіта та аспірантура
набир студентів з України

Увага! Ми набираємо студентів з України.

Вища освіта та аспірантура

Консорціум університету ВАРСОВІЯ:

Вища школа педагогічних наук у Варшаві

Національна Головна Школа у Варшаві

Коледж міжнародних відносин та американських студій

Академії прикладних наук у Вроцлаві

Університетський консорціум VARSOVIA має багату пропозицію для людей з України, які хочуть отримати визнану в Європейському Союзі освіту.

Ми пропонуємо навчання 1-го та 2-го ступенів за гібридною формулою (можливість участі в режимі онлайн) у таких галузях: педагогіка, адміністрація, право, національна оборона, соціальне забезпечення, політологія. Ми вшановуємо атестат української середньої школи. Інформаційну брошуру можна знайти за адресою https://podyplomowe-opolskie.pl/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/

Люди, які закінчили вищу освіту в Україні, можуть вступити в аспірантуру та отримати кваліфікацію для роботи в польській школі. Крім того, ми пропонуємо навчання в аспірантурі для людей, які хочуть працювати в управлінні та соціальній сфері. Надаємо можливість використання он-лайн заняття. Інформаційну брошуру можна знайти за адресою https://podyplomowe-opolskie.pl/studia-podyplomowe/

За додатковою інформацією звертайтесь до Еви Савицької: тел. 608 39 40 39.

Zadzwoń teraz