Rekrutacja zimowa

Prowadzimy aktualnie rekrutację na semestr zimowy. Jest naprawdę zimowa!

Rekrutacja zimowa to szansa na zapisanie się na studia już teraz.

Zapraszamy na wszystkie kierunki.

1.EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

2.EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)

3.EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA)

4.EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA)

5.EDUKACJA  WŁĄCZAJĄCA

6.LOGOPEDIA OGÓLNA

7.LOGOPEDIA KLINICZNA

8.PEDAGOGIKA KOREKCYJNA  (TERAPIA PEDAGOGICZNA)

9.PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ

10.PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

11.PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

12.WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Rekrutacja zimowa dotyczy:

Studiów   podyplomowych   adresowanych   do  absolwentów   szkół   wyższych  posiadających   tytuł  licencjata,  magistra  lub  inżyniera.  Szczególnie  bogatą  ofertę  kierujemy  do  nauczycieli 
i  wychowawców  placówek szkolnych różnego stopnia i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.

Prowadzimy również rekrutację na studia pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, na jednolite studia magisterskie prowadzone przez uczelnie zrzeszone w konsorcjum Varsovia: Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych, Szkołę Główną Krajową oraz Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Biznesu.

Nauka on-lie

Zapisy pod numerem +48608394039

PRZEDE WSZYSTKIM PREZENTUJEMY Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

  1. Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe
  2. Umowa studenta studiów podyplomowych
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)

Dodatkowo, stosujemy bardzo elastyczny system opłat za studia:

1.Studia trwające trzy semestry

Czesne można wpłacać:
jednorazowo,
semestralnie,
w systemie ratalnym wg ustalonych terminów wpłat.

2. Studia trwające dwa semestry

Czesne można wpłacać:
jednorazowo,
semestralnie. 

Powrót do strony głównej: https://podyplomowe-opolskie.pl/

Dodatkowo, polecamy też stronę: www.optima.opole.pl

Rekrutacja zimowa.