EDUKACJA  WŁĄCZAJĄCA

STUDIA PODYPLOMOWE EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

Trzysemestralne studia podyplomowe na kierunku EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA skierowane są do nauczycieli,  pedagogów szkolnych  oraz absolwentów wyższych  studiów  licencjackich  i  magisterskich  lub  jednolitych 5 letnich magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub  prowadzenia zajęć.  Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  (SPE)  w  warunkach  kształcenia  integracyjnego  i ogólnodostępnego.

UMIEJĘTNOŚCI

Nasi absolwenci są niewątpliwie doskonale przygotowani  do  pracy  w  charakterze  nauczyciela  edukacji  włączającej  w  przedszkolach,  szkołach,  jak  i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu  studiów  podyplomowych  uzyskują  kwalifikacje  w  zakresie edukacji włączającej w  przedszkolach i szkołach podstawowych. Tymczasem  ukończenie  studiów  podyplomowych  przez  absolwenta studiów magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

KWALIFIKACJE

Studia mają charakter KWALIFIKACYJNY, toteż ich program uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. Rozporządzenie to, z dnia 12.05.2021r., określa standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2021 poz. 890). Warunkiem  ukończenia  studiów podyplomowych  jest  uzyskanie  zaliczeń,  w  tym  zaliczenia praktyk zawodowych (jakkolwiek jest możliwe przedstawienie zaświadczenia z miejsca pracy) oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

MIEJSCA PRACY

Specjalność niezwykle potrzebna wszędzie tam, gdzie w ogólnodostępnych placówkach integrują się dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. W związku z tym, że jest to stosunkowo nowa specjalność, w szkołach brakuje specjalistów z tego zakresu. Aby sprawnie realizować zadania pedagoga edukacji włączającej, trzeba wykazać się wieloma umiejętnościami, między innymi z zakresu komunikacji interpersonalnej. Zakres pracy tego specjalisty obejmuje szereg działań skierowanych zarówno do uczniów, jak i do pozostałych członków grona pedagogicznego, jak i rodziców.

Oczywiście studia w trybie niestacjonarnym prowadzimy z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Konkretnie to: Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria – wykłady na żywo – dostępne w czasie rzeczywistym oraz w archiwum, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej.

STUDIA PODYPLOMOWE – EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – OBEJMUJĄ
WYKŁADY I ĆWICZENIA W ZAKRESIE:

I. Przygotowanie psychologiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

II. Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

III. Dydaktyka specjalna

IV. Diagnostyka w pedagogice specjalnej

V. Teorie edukacji integracyjnej i włączającej

VI. Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring działań wspierających

VII. Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych

VIII. Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej

IX. Praktyki zawodowe -180 godzin, jakkolwiek osoby, które posiadają inna kwalifikację z pedagogiki specjalnej realizują praktykę w wymiarze 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł (oczywiście istnieje możliwość opłaty w 12 ratach) plus opłata rekrutacyjna.

JUŻ DZIŚ POBIERZ KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY – KLIKNIJ TUTAJ

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Zadzwoń teraz