PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA)

STUDIA PODYPLOMOWE – PEDAGOGIKA KOREKCYJNA/PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ /ON-LINE

Trzysemestralne studia podyplomowe dla osób będących nauczycielami lub chcących podjąć pracę nauczyciela-terapeuty w obszarze pedagogika korekcyjna, studia także w wersji on-line.

RODZAJ KWALIFIKACJI

Studia podyplomowe, 60 pkt ECTS.

CZAS TRWANIA

3 semestry (istnieje możliwość zastosowania indywidualnego toku studiów)

KOSZT

3600,00 pedagogika korekcyjna
3900,00 pedagogika korekcyjna
z integracją sensoryczną

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA/ ON-LINE

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności Pedagogika korekcyjna  (dawniej: terapia  pedagogiczna), zgodnie  z  nowymi  wymogami, kierowane są  do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, jednakże nieposiadających przygotowania  w  zakresie  pedagogiki  specjalnej. Również do tych, którzy posiadają przygotowanie w  jednym z zakresów  pedagogiki  specjalnej  i  chcą  uzyskać  przygotowanie  w dodatkowym zakresie. Celem studiów podyplomowych z pedagogiki korekcyjnej jest przede wszystkim poznanie teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i  ich  praktycznego  zastosowania  w  diagnozie  pedagogicznej  i  oddziaływaniach terapeutycznych wobec dziecka z grup ryzyka specyficznych  trudności  w  uczeniu  się  oraz  ucznia  ze  specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w pracy terapeutycznej w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA
Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ/ ON-LINE

Trzysemestralne studia  z  zakresu  pedagogiki  specjalnej  o  specjalności  Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną, zgodnie z nowymi wymogami kierowane  są    do  osób  posiadających  kwalifikacje  do nauczania  przedmiotu  lub  prowadzenia  zajęć,  jednakże  nieposiadających przygotowania  w  zakresie  pedagogiki  specjalnej. Również do tych, którzy posiadają przygotowanie  w  jednym z zakresów pedagogiki  specjalnej  i  chcą uzyskać przygotowanie  w  dodatkowym  zakresie. Celem  studiów  podyplomowych  z  pedagogiki  korekcyjnej  z elementami  integracji  sensorycznej  jest  poznanie  teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i  ich  praktycznego  zastosowania  w  diagnozie  pedagogicznej  i oddziaływaniach  terapeutycznych.  Studia przygotowują do pracy terapeutycznej w przedszkolu, szkole,  poradni  psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto gwarantują zdobycie wiedzy  i  umiejętności  w  zakresie  integracji  sensorycznej,  jej rozwoju  i  wpływu  na  rozwój  emocjonalny,  ruchowy  i  poznawczy dziecka.  Podobnie jak zapoznanie  z  dysfunkcjami  Integracji  Sensorycznej  i ich  wpływem  na  funkcjonowanie  dziecka. 

STUDIA MAJĄ CHARAKTER KWALIFIKACYJNY

W związku z tym nadają uprawnienia terapeuty  pedagogicznego  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. (Dz.U.2017.poz.1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. W konsekwencji program studiów  jest  zgodny  z  przepisami  prawa i  uwzględnia  wymagania określone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. Rozporządzenie to, z dnia 25.07.2019r., określa standard  kształcenia  przygotowującego  do  wykonywania zawodu  nauczyciela  (Dz.U. 2021  poz.890). Warunkiem  ukończenia  studiów podyplomowych  jest  uzyskanie  zaliczeń,  w  tym  zaliczenia praktyk zawodowych, i na zakończenie zdanie egzaminu dyplomowego. Co ważniejsze – studia w trybie niestacjonarnym prowadzimy z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Konkretnie to: Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej. Webinaria – wykłady na żywo – odbywają się w czasie rzeczywistym (zgodnie z harmonogramem), aczkolwiek zapewniamy również dostęp do nich w archiwum. Kierunki nauczycielskie w Instytucie Studiów Podyplomowych to wyjątkowo korzystna oferta na rynku!

STUDIA PODYPLOMOWE – PEDAGOGIKA KOREKCYJNA / PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ ON-LINE – OBEJMUJĄ WYKŁADY I ĆWICZENIA W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:

I moduł: Dydaktyka specjalna

II moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu

III moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej w zakresie pedagogiki korekcyjnej/pedagogiki korekcyjnej z integracją sensoryczną

Przygotowanie merytoryczne:

I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki korekcyjnej/pedagogiki korekcyjnej z integracją sensoryczną

II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań terapeutycznych/pedagogiki korekcyjnej z integracją sensoryczną

Praktyki:

Praktyki zawodowe: 180 godzin, a w przypadku osób, które wcześniej ukończyły inną specjalizację z zakresu pedagogiki specjalnej – 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA – 3600 zł  (możliwość opłaty w 12 ratach) plus opłata rekrutacyjna

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ – 3900 zł  (możliwość opłat w 12 ratach) plus opłata rekrutacyjna

JUŻ DZIŚ POBIERZ KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY – KLIKNIJ TUTAJ

pedagogika korekcyjna on-line
Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

JUŻ DZIŚ POBIERZ KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY – KLIKNIJ TUTAJ

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zadzwoń teraz