PEDAGOGIKA SPECJALNA

Studia podyplomowe – pedagogika specjalna – to możliwość zdobycia kwalifikacji w poszukiwanych na rynku pracy specjalnościach.
Z uwagi na nowe przepisy oświatowe dotyczące zatrudniania pedagogów specjalnych wprowadziliśmy możliwość podjęcia przez nauczycieli studiów wyższych na kierunku pedagogika specjalna od V lub VII semestru – z uwzględnieniem dotychczasowych efektów kształcenia.

PEDAGOGIKA SPECJALNA – STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej są adresowane przede wszystkim do nauczycieli, a także do innych osób pragnących realizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Biorąc pod uwagę ogromne zapotrzebowanie na specjalistów, zarówno w szkołach, jak również specjalistycznych poradniach, przygotowaliśmy szeroką ofertę kwalifikacyjnych studiów podyplomowych. Zarówno z zakresu pedagogiki specjalnej, jak również kwalifikacyjnych studiów wyższych z zakresu pedagogiki.

Pedagogika specjalna to – najogólniej mówiąc – dział pedagogiki związany ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami lub specjalnymi potrzebami dotyczącymi rozwoju i funkcjonowania społecznego. Bez wątpienia jest to dyscyplina nauk społecznych o szczególnym znaczeniu. Od osób ją praktykujących, wymaga się nie tylko posiadania wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim odpowiednich kwalifikacji osobowościowych: empatii, cierpliwości i pracowitości. Jakkolwiek w tej pracy nie należy się spodziewać spektakularnych efektów z dnia na dzień, o tyle jednak najmniejszy sukces podopiecznego jest powodem do dumy i radości. Niewątpliwie skala diagnozowanych deficytów i trudności rozwojowych u dzieci i młodzieży jest ogromna.

Osłabienie więzi w rodzinach, stres, nadmierne obciążenie obowiązkami zawodowymi rodziców prowadzą do występowania złożonych opóźnień i dysfunkcji. Dzieci, którym rodzice nie czytają, a które od najmłodszych lat spędzają godziny z telefonem lub tabletem w ręce, w konsekwencji nie rozwijają prawidłowo sprawności komunikacyjnych. Do tego w wyniku pandemii liczba dzieci wymagających pomocy zwiększyła się znacznie. Kolejne badania przynoszą coraz bardziej pesymistyczny obraz stanu naszych dzieci. Dlatego zapotrzebowanie szkół na pedagogów specjalnych jest duże i w najbliższych latach będzie się jeszcze zwiększać.

Jeśli chcesz porozmawiać o studiach
z zakresu pedagogiki specjalnej

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Edukacji (Dz.U. 2021 poz. 890) wskazuje wymóg posiadania odrębnych kwalifikacji do wykonywania zadań terapeutycznych z obszarów:

a) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogiki),
b) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogiki),
c) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
d) pedagogiki leczniczo-terapeutycznej,
e) edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
f) edukacji włączającej,
g) pedagogiki resocjalizacyjnej,
h) logopedii,
i) pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej),
j) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

W związku z tym opracowaliśmy programy kształcenia odpowiadające wymogom obowiązujących przepisów oraz potrzebom szkół i placówek oświatowych. Zważywszy na to, że niektóre kierunki cieszą się szczególnym zainteresowaniem, przygotowaliśmy ich prezentacje na kolejnych podstronach.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi opisami pozostałych kierunków, trzeba pobrać nasz Informator TUTAJ

W naszej ofercie są również studia podyplomowe:

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  • Socjoterapia
  • Pedagogika środowiskowa

Aby zapoznać się ze szczegółowymi opisami wszystkich kierunków, trzeba pobrać nasz Informator TUTAJ

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zadzwoń teraz