Studia pierwszego i drugiego stopnia

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie realizujemy w formule hybrydowej, która zakłada możliwość uczestniczenia on-line.

UWAGA: REKRUTACJA JUŻ TRWA!

W naszej filii prowadzimy rekrutację na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie realizowane przez uczelnie zrzeszone w konsorcjum Varsovia. Konsorcjum tworzą:

 • Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie
 • Szkoła Główna Krajowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu

Uczelnie oferują kształcenie na kierunkach:

jednolite studia magisterskie:

 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • pedagogika specjalna,
 • prawo
 • fizjoterapia

DodatkowoUWAGA, ABSOLWENCI KIERUNKÓW PEDAGOGICZNYCH: istnieje możliwość podjęcia nauki na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz na kierunku pedagogika specjalna od VII semestru, z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku studenckiego

ponadto studia licencjackie i uzupełniające magisterskie:

 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
 • pedagogika – specjalność kryminalistyczno-sądowa,
 • pedagogika – specjalność edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne,
 • pedagogika – specjalność doradztwo zawodowe,
 • pedagogika – specjalność psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • zarządzanie obronnością państwa
 • zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • administracja rządowo-samorządowa
 • bezpieczeństwo narodowe – specjalność operowanie i zarządzanie bezzałogowymi statkami powietrznymi
 • bezpieczeństwo narodowe – specjalność administracja celno-skarbowa
 • bezpieczeństwo narodowe – specjalność zarządzanie jednostkami penitencjarnymi
 • dietetyka
 • opieka społeczna
 • dziennikarstwo
 • zarządzanie personelem

Co istotne, realizujemy studia wspomagane metodami i technikami kształcenia na odległość (e-learningiem):

1) po pierwsze: kształcenie z wykorzystaniem PLATFORMY INTERNETOWEJ (www.platforma.wsnp.edu.pl) zawierającej materiały dydaktyczne ze wszystkich przedmiotów i umożliwiającej uczestniczenie w warsztatach w formie synchronicznej lub asynchronicznej;
2) po drugie: KONSULTACJE poprzez e-mail, czat, Skype i inne formy komunikacji;
3) po trzecie: warsztaty/konsultacje w sposób tradycyjny w filii/siedzibie partnera na terenie kraju;
4) po czwarte: możliwość wzięcia udział w zajęciach organizowanych w Warszawie lub Wrocławiu, np. przed egzaminami;

Aktualnie egzaminy prowadzimy w wersji on-line, jakkolwiek istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminów stacjonarnie.

Podsumowując, ofertę Studiów Pierwszego i Drugiego Stopnia znajdziecie Państwo w aktualnym informatorze:

Kwestionariusze rekrutacyjne:

Prowadzimy również rekrutację osób z Ukrainy. Akademia Nauk Stosowanych przygotowała dla nich oddzielny kwestionariusz, planuje również zapewnić wsparcie językowe. Więcej o studiach dla osób z Ukrainy w zakładce KLIKNIJ TUTAJ

W przypadku chęci zapisania się na studia, wypełniony kwestionariusz proszę przesłać na adres mailowy: ewa@optima.opole.pl

Oczywiście, szczegółowe informacje pod nr tel. 608394039608492321