STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe on-line

STUDIA PODYPLOMOWE – JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie to wyższa uczelnia niepubliczna, powstała w 2002 roku. Misją uczelni jest kształcenie zawodowe, przygotowujące absolwentów do prowadzenia różnorodnej działalności edukacyjnej, pedagogicznej, wychowawczej i profilaktycznej. Między innymi w szkołach, jednostkach i instytucjach edukacyjnych, zakładach wychowawczych, karnych i innych podmiotach publicznych i prywatnych. Uczelnia posiada Wpis do rejestru szkół wyższych POLON nr 236  (polon.nauka.gov.pl).

studia podyplomowe on-line

Uczelnia dysponuje akredytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej  oraz uprawnieniami do prowadzenia studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej.

Zapisy na studia podyplomowe on-line prowadzimy zarówno w naszym biurze w Opolu, jak i drogą mailową. Zapraszam do kontaktu telefonicznego, bowiem potrafimy pomóc nawet w skomplikowanych sytuacjach!

STUDIA PODYPLOMOWE
-WARUNKI

Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi kształcenie w sposób nowoczesny, gdyż zapewniamy dostęp do 100% treści kształcenia na platformie edukacyjnej. Ponadto wypracowaliśmy model kształcenia na odległość on-line w formie wykładów oraz ćwiczeń i konsultacji (w niewielkich grupach). W ten sposób nasi studenci, niezależnie od tego, w jakiej miejscowości mieszkają,  mają kontakt z najlepszymi specjalistami z całego kraju. Organizujemy również stacjonarne warsztaty prowadzone przez doświadczonych ekspertów
i metodyków. Elastycznie reagujemy na potrzeby i oczekiwania naszych studentów.

STUDIA PODYPLOMOWE
-PRAKTYKI ZAWODOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2021r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do  wykonywania  zawodu  nauczyciela na prawie wszystkich kierunkach studiów podyplomowych dla nauczycieli wymagane jest odbycie praktyki. To niezwykle cenny element procesu kształcenia, bo pozwala studentowi na zapoznanie się w realnych warunkach ze specyfiką nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia terapii. Wystawiamy niezbędne skierowania w przypadku, gdy szkoła wymaga takiego dokumentu od studenta. Czynni nauczyciele mają możliwość zaliczenia praktyk wykazując się realizacją zadań objętych programem praktyki w ramach pracy zawodowej.

STUDIA PODYPLOMOWE EGZAMIN DYPLOMOWY

Aby uzyskać kwalifikacje, należy zdać egzamin dyplomowy, który obejmuje całość treści kształcenia dla danego kierunku (nie prowadzimy odrębnych zaliczeń dla poszczególnych przedmiotów). Tylko kierunek logopedia oraz studia podyplomowe z zakresu pomocy społecznej wymagają obrony pracy dyplomowej. Egzamin na formę testu wyboru. Przed egzaminem studenci otrzymują wykaz zagadnień do szczegółowego opracowania, wokół których koncentrują się pytania egzaminacyjne. Zapoznaj się z naszymi godzinami otwarcia, cenami biletów i zniżkami.

OPŁATY i PROMOCJE

Czesne za studia podyplomowe, także on-line, można opłacać w ratach i w ten sposób wysokość opłat jest stała w całym okresie kształcenia. Jednakże dla studentów kontynuujących naukę w Instytucie Studiów Podyplomowych oferujemy zniżki. Szczególnie korzystne warunki finansowe mają studenci podejmujący równocześnie naukę na dwóch kierunkach, bowiem wówczas za drugi kierunek płacą tylko połowę ceny.

  • 20% zniżki do Absolwentów
  • 50% zniżki za drugi (tańszy) kierunek

Jeśli chcesz porozmawiać o studiach podyplomowych

Nasze programy kształcenia w ramach studiów podyplomowych dla nauczycieli są ściśle dostosowane do wymogów Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 maja 2021r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do  wykonywania  zawodu  nauczyciela  (Dz.U.  2021  poz.  890). Co ważniejsze, zostały one opracowane przez wykładowców akademickich, ekspertów z dziedziny oświaty oraz doświadczonych doradców metodycznych. Przygotowują studentów w sposób praktyczny do nauczania nowego kierunku lub prowadzenia terapii. Studia podyplomowe on-line to doskonała oferta ułatwiająca godzenie pracy zawodowej z podnoszeniem kwalifikacji.

Powrót do strony głównej: https://podyplomowe-opolskie.pl/

Dodatkowo, polecamy też stronę: www.optima.opole.pl

Zadzwoń teraz