WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

STUDIA PODYPLOMOWE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA oraz WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ

Trzysemestralne studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Wczesne wspomaganie  rozwoju  dziecka”   przygotowują słuchaczy do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem. Od momentu wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego.

W wyniku ukończenia  studiów podyplomowych  z  zakresu  wczesnego  wspomagania  rozwoju dziecka absolwent jest przygotowany do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej  w  przedszkolach  integracyjnych,  placówkach, fundacjach  i  stowarzyszeniach  realizujących  zadania  w  ramach WWRD  oraz  poradniach  psychologiczno – pedagogicznych.

Student studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z integracją sensoryczną nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie integracji sensorycznej. Jej rozwoju i wpływu na rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka. Zapozna się z dysfunkcjami integracji sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie małego dziecka. W wyniku ukończenia tych studiów podyplomowych absolwent jest przygotowany do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej. Ma kompetencje do stymulowania integracji sensorycznej u dzieci w  przedszkolach  integracyjnych,  placówkach, fundacjach  i  stowarzyszeniach.

Zgodnie z nowymi wymogami studia podyplomowe adresujemy do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nieposiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej. Lub  posiadających  przygotowanie  w  jednym z zakresów  pedagogiki specjalnej i chcących uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie.

STUDIA MAJĄ CHARAKTER KWALIFIKACYJNY

Programy obu kierunków są  zgodne  z  przepisami  prawa, bowiem uwzględniają  wymagania określone  rozporządzeniem  Ministra  Edukacji i Nauki. Należy pamiętać, że Rozporządzenie to, z dnia 12.05.2021r., określa standard  kształcenia  przygotowującego  do  wykonywania zawodu  nauczyciela  (Dz.U. 2021  poz.890).  Warunkiem  ukończenia  studiów podyplomowych  jest  uzyskanie  zaliczeń,  w  tym  zaliczenia praktyk zawodowych, i na zakończenie zdanie egzaminu dyplomowego.

STUDIA PODYPLOMOWE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA OBEJMUJĄ WYKŁADY I ĆWICZENIA W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe

  • Dydaktyka specjalna
  • Podstawy dydaktyki i emisji głosu
  • Diagnostyka w pedagogice specjalnej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka/wczesnego wspomagania rozwoju z integracją sensoryczną

Przygotowanie merytoryczne

  • Przygotowanie merytoryczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka/ wczesnego wspomagania rozwoju z integracją sensoryczną
  • przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka/ wczesnego wspomagania rozwoju z integracją sensoryczną

Praktyki

Praktyki zawodowe: 180 godzin, a w przypadku osób, które wcześniej ukończyły inną specjalizację z zakresu pedagogiki specjalnej – 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 3600 zł  (możliwość opłaty w 12 ratach) plus opłata rekrutacyjna

Wczesne wspomaganie z integracją sensoryczną -3900 zł  (możliwość opłaty w 12 ratach) plus opłata rekrutacyjna

Ponadto warto pamiętać o przysługujących zniżkach: za drugi kierunek (50%) oraz dla absolwentów (20%)!

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

JUŻ DZIŚ POBIERZ KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY – KLIKNIJ TUTAJ

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zadzwoń teraz