KIERUNKI ADMINISTRACYJNE

STUDIA PODYPLOMOWE – KIERUNKI ADMINISTRACYJNE

O ile największą popularnością cieszą się studia z zakresu specjalności nauczycielskich, to Instytut Studiów Podyplomowych dodatkowo oferuje również studia podyplomowe – kierunki administracyjne i biznesowe. Bez wątpienia ten obszar cieszyć się będzie w przyszłości coraz większym zainteresowaniem. Sprawne działanie administracji, a przede wszystkim sektora bezpieczeństwa, to lepsze warunki życia dla nas wszystkich. A więc polecamy studia podyplomowe:

 • Administracja publiczna
 • E-administracja
 • Kontrola zarządcza
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Samorząd terytorialny
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
 • Dietetyka i poradnictwo żywieniowe
 • Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
 • Logistyka
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Organizacja pomocy społecznej
 • Metodyka i metodologia pracy społecznej
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Prawo zamówień publicznych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Trener umiejętności społecznych
 • Rolnictwo
 • Zarządzanie w biznesie
 • Mediacje i negocjacje
 • Master of Business Administration

Studia podyplomowe prowadzą: Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie (wpis do rejestru POLON nr 236) oraz Szkoła Główna Krajowa w Warszawie (wpis do rejestru POLON nr 300) Aby ułatwić zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami o zakresie studiów, warunkach rekrutacji oraz uzyskiwanych kwalifikacjach, poniżej umieszczamy Informator:


Ponieważ na naukę nigdy nie jest za późno, prowadzimy dodatkowy nabór w sesji zimowej – w styczniu i lutym:)

Na pewno masz jakieś pytania, więc…

Mamy prawdopodobnie największą na rynku ofertę studiów podyplomowych  adresowanych   do  absolwentów   szkół   wyższych  posiadających   tytuł  licencjata,  magistra  lub  inżyniera. W tym wiele atrakcyjnych specjalności dla kadry administracji publicznej oraz pracowników przedsiębiorstw. Prowadzimy także rekrutację na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie prowadzone przez uczelnie zrzeszone w konsorcjum Varsovia: Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych, Akademię Nauk Stosowanych we Wrocławiu oraz Szkołę Główną Krajową. Podczas gdy stale rozszerza się nasza oferta studiów podyplomowych, adekwatnie do potrzeb rynku pracy wprowadzamy również nowe kierunki i specjalności licencjackie i magisterskie. Przede wszystkim dbamy o wysoki poziom merytoryczny i satysfakcję naszych studentów.

W celu dostosowania się do potrzeb naszych Studentów, stosujemy elastyczny system opłat za studia:

1. Studia trwające trzy semestry – czesne można wpłacać zarówno jednorazowo, semestralnie lub w dwunastu ratach.

2. Studia trwające dwa semestry – czesne można wpłacać zarówno jednorazowo, semestralnie lub w ośmiu ratach.

Pamiętaj również o systemie zniżek: 20% dla absolwentów i 50% za drugi, tańszy, kierunek.

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zadzwoń teraz