Kierunki administracyjne

KIERUNKI ADMINISTRACYJNE

Oprócz szerokiego zakresu kierunków nauczycielskich Instytut Studiów Podyplomowych oferuje również studia podyplomowe na kierunkach administracyjnych
i biznesowych.

A więc są to:

Administracja publiczna

E-administracja

Kontrola zarządcza

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Samorząd terytorialny

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

Dietetyka i poradnictwo żywieniowe

Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

Logistyka

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Organizacja pomocy społecznej

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Prawo zamówień publicznych

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Trener umiejętności społecznych

Rolnictwo

Zarządzanie w biznesie

Następnie, szczegółowe informacje o zakresie studiów, warunkach rekrutacji oraz uzyskiwanych kwalifikacjach znajdują się w Informatorze (pobierz informator):

 https://podyplomowe-opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/01/informator_2020.pdf

I na koniec : https://podyplomowe-opolskie.pl/

Dodatkowo, więcej informacji: (www.platforma.wsnp.edu.pl)

Natomiast rekrutacja zimowa dotyczy:

Studiów   podyplomowych   adresowanych   do  absolwentów   szkół   wyższych  posiadających   tytuł  licencjata,  magistra  lub  inżyniera.  Szczególnie  bogatą  ofertę  kierujemy  do  nauczycieli  i  wychowawców  placówek szkolnych różnego stopnia i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.

Prowadzimy również rekrutację na studia pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, na jednolite studia magisterskie prowadzone przez uczelnie zrzeszone w konsorcjum Varsovia: Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych, Szkołę Główną Krajową oraz Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Biznesu.

KIERUNKI ADMINISTRACYJNE są również oferowane w czasie rekrutacji zimowej.

Dodatkowo, stosujemy bardzo elastyczny system opłat za studia:

1.Studia trwające trzy semestry

Czesne można wpłacać:
jednorazowo,
semestralnie,
w systemie ratalnym wg ustalonych terminów wpłat.

2. Studia trwające dwa semestry

Czesne można wpłacać:
jednorazowo,
semestralnie. 

ZAPRASZAMY!!!!