EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

AUTYZM – EDUKACJA I TERAPIA, STUDIA ON-LINE

Autyzm – to obecnie bardzo często diagnozowane zaburzenie, zwłaszcza u dzieci młodszych. Dlatego niezwykle ważne jest przygotowanie kadry, która przedszkolach, szkołach i innych placówkach profesjonalnie odpowie na potrzeby dzieci z tym problemem. Nasze studia podyplomowe AUTYZM, także on-line, odpowiadają na wyzwania rynku edukacyjnego.

RODZAJ KWALIFIKACJI

Studia podyplomowe, 60 pkt ECTS

CZAS TRWANIA

3 semestry (istnieje możliwość zastosowania indywidualnego toku studiów).

KOSZT

3600,00

Trzysemestralne studia  z  zakresu  pedagogiki  specjalnej  o  specjalności  „Edukacja  i  terapia  osób  ze  spektrum  autyzmu”, również w wersji on-line,  przygotowują studentów  do  pracy  diagnostyczno-terapeutycznej  i  edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera. Zgodnie z nowymi wymogami studia – kierunki nauczycielskie – adresujemy do osób posiadających  kwalifikacje  do  nauczania  przedmiotu  lub  prowadzenia zajęć, jednakże nieposiadających przygotowania  w zakresie pedagogiki specjalnej. Lub posiadających przygotowanie w jednym z zakresów pedagogiki specjalnej i chcących uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie. Celem studiów podyplomowych ogólnie mówiąc jest rozwój kompetencji w zakresie wczesnej interwencji diagnostyczno-terapeutycznej  dla dzieci z autyzmem. Jest to, po pierwsze: umiejętność planowania działań profilaktyczno–wspomagających. Po drugie: wszechstronnej interdyscyplinarnej rehabilitacji z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD. Po trzecie: opracowywania indywidualnych  Programów  Edukacyjno-Terapeutycznych  dla  osób ze spektrum ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych.

STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU TERAPII SPEKTRUM AUTYZMU MAJĄ CHARAKTER KWALIFIKACYJNY

W związku z tym program tego kierunku uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. Rozporządzenie to, z dnia 12.05.2021r., określa standard  kształcenia  przygotowującego  do  wykonywania zawodu  nauczyciela  (Dz.U. 2021  poz.890). Warunkiem  ukończenia  studiów podyplomowych  z zakresu edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu jest  uzyskanie  zaliczeń,  w  tym  zaliczenia praktyk zawodowych, i na zakończenie zdanie egzaminu dyplomowego.

Należy pamiętać, że studia w trybie niestacjonarnym – EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU, również w wersji on-line, realizujemy z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Konkretnie to: Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria – wykłady na żywo – dostępne w czasie rzeczywistym oraz w archiwum, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej. Kierunki nauczycielskie w Instytucie Studiów Podyplomowych to wyjątkowo korzystna oferta na rynku!

STUDIA PODYPLOMOWE ON-LINE – AUTYZM – EDUKACJA I TERAPIA – OBEJMUJĄ
WYKŁADY I ĆWICZENIA W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe

I moduł:   Dydaktyka specjalna

II moduł:  Diagnostyka w pedagogice specjalnej

III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu

Przygotowanie merytoryczne:

I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne  w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami  ze spektrum autyzmu

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe: 180 godzin, a w przypadku osób, które wcześniej ukończyły inną specjalizację z zakresu pedagogiki specjalnej – 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW: 3600 zł  (możliwość opłaty w 12 ratach) plus opłata rekrutacyjna.

Autyzm Opole
Studia podyplomowe dla nauczycieli – edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu.

JUŻ DZIŚ POBIERZ KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY – KLIKNIJ TUTAJ

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zadzwoń teraz