STUDIA WYŻSZE

Studia wyższe – pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie realizujemy w formule hybrydowej, która zakłada możliwość uczestniczenia w zajęciach on-line.

REKRUTACJA NA STUDIA WYŻSZE TRWA!

Studia realizują uczelnie zrzeszone w konsorcjum VARSOVIA:

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
WE WROCŁAWIU

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • politologia
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYWCH
W WARSZAWIE

 • praca socjalna
 • pedagogika
 • pedagogika specjalna
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • dietetyka
 • administracja

SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA
W WARSZAWIE

 • pedagogika
 • prawo
 • MBA

studia wyższe

Aby uzyskać szczegółowe informacje co do specjalności w ramach oferowanych kierunków studiów, pobierz nasz informator. Możesz również skontaktować się bezpośrednio, osobiście, telefonicznie lub mailowo. Chętnie bowiem odpowiemy na pytania i doradzimy, jaka ścieżka kształcenia będzie najkorzystniejsza. KONTAKT

Oto kilka najpopularniejszych specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
 • pedagogika – specjalność kryminalistyczno-sądowa,
 • pedagogika – specjalność edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne,
 • pedagogika – specjalność doradztwo zawodowe,
 • pedagogika – specjalność psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • zarządzanie obronnością państwa
 • zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • administracja rządowo-samorządowa
 • bezpieczeństwo narodowe – specjalność operowanie i zarządzanie bezzałogowymi statkami powietrznymi
 • bezpieczeństwo narodowe – specjalność administracja celno-skarbowa
 • bezpieczeństwo narodowe – specjalność zarządzanie jednostkami penitencjarnymi

ABSOLWENTOM KIERUNKÓW PEDAGOGICZNYCH umożliwiamy podjęcie nauki na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz na kierunku pedagogika specjalna od VII semestru, ponieważ prawo o szkolnictwie wyższym dopuszcza uwzględnienie dotychczasowego dorobku studenckiego.

Co istotne, studia wyższe realizujemy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learningiem):

Kształcenie w formie HYBRYDOWEJ, umożliwiające korzystanie ze wszystkich zajęć on-line, z dostępem do indywidualnego konta studenta, bowiem tam są zawarte materiały dydaktyczne ze wszystkich przedmiotów oraz archiwum wykładów.

KONSULTACJE poprzez e-mail, czat, Skype i inne formy komunikacji; możliwość odsłuchiwania wykładów przeniesionych do Archiwum w dowolnym czasie, dzięki czemu nawet osoby pracujące w soboty mogą uczestniczyć w naszych studiach.

Dodatkowo możliwość wzięcia udziału w wybranych zajęciach organizowanych STACJONARNIE w Warszawie lub Wrocławiu, np. przed egzaminami (opcjonalnie).

Aktualnie egzaminy prowadzimy w wersji on-line, jakkolwiek istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminów stacjonarnie.

Podsumowując, ofertę Studiów Pierwszego i Drugiego Stopnia oraz jednolitych magisterskich znajdziesz w aktualnym informatorze:

Kwestionariusze rekrutacyjne na studia wyższe:

Prowadzimy również rekrutację osób z Ukrainy. Akademia Nauk Stosowanych przygotowała dla nich oddzielny kwestionariusz, a także planuje zapewnić wsparcie językowe. Więcej o studiach dla osób z Ukrainy w zakładce KLIKNIJ TUTAJ

Aby zapisać się na studia, wypełniony kwestionariusz prześlij na adres mailowy: ewa@optima.opole.pl

Szczegółowe informacje – tel. 608394039608492321

Zadzwoń teraz