LOGOPEDIA

STUDIA PODYPLOMOWE LOGOPEDIA, W TYM STUDIA ON-LINE

logopedia

Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy, jej doskonaleniu, a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. Dyscyplina o szczególnie szerokim zasięgu spośród licznych rodzajów pedagogiki specjalnej. W naszym Instytucie możesz zdobyć potrzebne kwalifikacje. Studia podyplomowe Logopedia on-line to nowoczesne rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom kadry pedagogicznej. Oferujemy dwie specjalności: logopedia ogólna – dla osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą oraz logopedia kliniczna – dla osób zainteresowanych pracą zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i osobami dorosłymi (np. dotkniętymi afazją).

LOGOPEDIA OGÓLNA

Logopedia  ogólna – trzysemestralne studia  z  zakresu  pedagogiki  specjalnej, również w wersji on-line,  kierujemy   do  absolwentów  studiów  wyższych magisterskich. Wśród nich zwłaszcza do absolwentów  kierunków  humanistycznych,  kierunków  pedagogicznych posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów  studiów  wyższych  II  stopnia  kierunków  medycznych.

W konsekwencji ukończenia studiów podyplomowych z logopedii 3-semestralnej ich uczestnicy  uzyskują  uprawnienia  i  kwalifikacje  do  podjęcia  pracy  w  zawodzie  nauczyciela  –  logopedy  w  placówkach oświatowych. 

Absolwent  posiadać będzie  umiejętności  diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy. Będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na profilaktykę, jak również korygowanie oraz  eliminowanie wad wymowy  u  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  i  wczesnoszkolnym oraz starszych. Po  ukończeniu  studiów  absolwent  będzie  miał  uprawnienia  do udzielania porad rodzicom i  nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy uczniów. Nabędzie poza tym umiejętności przygotowania narzędzi  pomocnych  w  prowadzeniu  terapii  logopedycznej. 

LOGOPEDIA KLINICZNA

Logopedia kliniczne – czterosemestralne studia  z  zakresu  pedagogiki  specjalnej, również w wersji on-line, skierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich. Przede wszystkim absolwentów  kierunków  humanistycznych,  kierunków  pedagogicznych posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów  studiów  wyższych  II  stopnia  kierunków  medycznych.

Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii klinicznej 4-semestralnej po ich ukończeniu uzyskują uprawnienia i kwalifikacje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach oświatowych oraz medycznych, takich jak: przedszkola, szkoły, gabinety prywatne  oraz  w placówkach  medycznych oraz pomocy  społecznej – zgodnie z wytycznymi i zasadami udzielania takiej pomocy. Krótko mówiąc – będą mieli uprawnienia również do terapii osób dorosłych.

W konsekwencji szkolenia absolwent nabędzie przede wszystkim umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków  pracy  terapeutycznej  przy zaburzeniach  mowy. Również będzie  przygotowany  do  prowadzenia  terapii  logopedycznej  nastawionej na profilaktykę, korygowanie i usuwanie wad wymowy u dzieci oraz osób dorosłych pełnosprawnych  i  z  niepełnosprawnościami. W efekcie kształcenia nabędzie  umiejętności  przygotowania  narzędzi  pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

Jeśli chcesz porozmawiać o studiach
podyplomowych z zakresu logopedii

STUDIA MAJĄ CHARAKTER KWALIFIKACYJNY

Program tego kierunku jest zgodny  z  przepisami  prawa i w związku z tym uwzględnia  wymagania  określone  rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. Rozporządzenie to, z dnia 12.05.2021r., określa standard  kształcenia  przygotowującego  do  wykonywania zawodu  nauczyciela  (Dz.U. 2021  poz.890). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń,  w  tym  zaliczenia  praktyki  zawodowej, złożenie pracy dyplomowej i na  zakończenie  zdanie egzaminu dyplomowego. Co ważniejsze – studia w trybie niestacjonarnym prowadzimy z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Konkretnie to: Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej. Webinaria – wykłady na żywo – odbywają się w czasie rzeczywistym (zgodnie z harmonogramem), aczkolwiek zapewniamy również dostęp do nich w archiwum. Kierunki nauczycielskie w Instytucie Studiów Podyplomowych to wyjątkowo korzystna oferta na rynku!

Co ważniejsze – studia w trybie niestacjonarnym prowadzimy z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Konkretnie to: Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej. Webinaria – wykłady na żywo – odbywają się w czasie rzeczywistym (zgodnie z harmonogramem), aczkolwiek zapewniamy również dostęp do nich w archiwum.

STUDIA PODYPLOMOWE LOGOPEDIA, W TYM KSZTAŁCENIE ON-LINE, OBEJMUJĄ WYKŁADY I ĆWICZENIA:

KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE

I moduł:  Dydaktyka specjalna

II moduł:  Diagnostyka w pedagogice specjalnej

III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE

I moduł: Przygotowanie merytoryczne w
zakresie logopedii

II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie logopedii

PRAKTYKI ZAWODOWE

180 godzin, a dla osób posiadających inną kwalifikację z zakresu pedagogiki specjalnej – 120 godzin.

Studenci Logopedii klinicznej muszą zrealizować część praktyki w zakładzie leczniczym lub innej placówce prowadzącej terapię osób dorosłych.

KOSZT STUDIÓW LOGOPEDIA ON-LINE:

LOGOPEDIA OGÓLNA: 3900 zł (możliwość opłaty w 12 ratach) plus opłata rekrutacyjna
LOGOPEDIA KLINICZNA: 5200 zł (możliwość opłaty w 12 ratach) plus opłata rekrutacyjna


JUŻ DZIŚ POBIERZ KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY – KLIKNIJ TUTAJ

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zadzwoń teraz