PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Trzysemestralne studia podyplomowe PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, również w wersji on-line, kierowane  są  do  obecnych  lub  przyszłych  nauczycieli. Adresowane są poza tym do nauczycieli  psychologów. Dotyczy to psychologów nieposiadających  przygotowania pedagogicznego,  którzy  ukończyli  studia  I  stopnia i II stopnia lub jednolite studia magisterskie 5 letnie. Studia podyplomowe pozwalają  uzyskać  kompetencje pedagogiczne  i  metodyczne  niezbędne  w  pracy  w  szkołach i  placówkach  oświatowych. Dodatkowo, co istotne, nadają  wymagane  w  tym zakresie kwalifikacje nauczyciela. Studia przygotowują do pracy nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych. Warunkiem  ukończenia  studiów  jest  uzyskanie  zaliczeń,  w  tym  zaliczenie  praktyk  zawodowych,  i na zakończenie  zdanie egzaminu  dyplomowego. 

Przygotowanie pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne

STUDIA MAJĄ CHARAKTER KWALIFIKACYJNY

W związku z tym ich program  uwzględnia  wymagania  określone  Rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki. Rozporządzenie to, z dnia 12.05.2021r., określa standard  kształcenia  przygotowującego  do  wykonywania zawodu  nauczyciela  (Dz.U.2021  poz.890).  Aby  ukończyć  studia podyplomowe  student musi  uzyskać  zaliczenia,  w  tym  zaliczenia praktyk zawodowych, i na zakończenie zdać egzamin dyplomowy. Dla nauczycieli psychologów praktyki są w wymiarze 120h, dla pozostałych nauczycieli – 150h. Oferujemy również przygotowanie pedagogiczne dla nauczyciela-psychologa. Tok kształcenia obejmuje wówczas mniejszą liczbę godzin praktyki. Natomiast dla nauczycieli szkół branżowych mamy kierunek Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych.

Co ważniejsze, nasze studia bazują na nowoczesnych metodach nauczania, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Konkretnie to: Strefa Studenta dostępna 24h/dobę, webinaria – wykłady na żywo – dostępne w czasie rzeczywistym oraz w archiwum, konsultacje i ćwiczenia na platformie internetowej. Kierunki nauczycielskie w Instytucie Studiów Podyplomowych to wyjątkowo korzystna oferta na rynku!

STUDIA PODYPLOMOWE – PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – OBEJMUJĄ WYKŁADY I ĆWICZENIA W ZAKRESIE:

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, podstawy dydaktyki i emisja głosu, przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć. Ponadto – Praktyki zawodowe – 150 godzin, w tym 30 godz.  w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i 120 godz. w zakresie przygotowania dydaktycznego na różnych etapach edukacyjnych.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł  (możliwość opłat w 12 ratach) plus opłata rekrutacyjna

JUŻ DZIŚ POBIERZ KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY – KLIKNIJ TUTAJ

POBIERZ NASZ KATALOG – KLIKNIJ TUTAJ

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zadzwoń teraz