Studia podyplomowe

Studia podyplomowe.

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie to wyższa uczelnia niepubliczna, powstała w 2002 roku. Misją uczelni jest kształcenie zawodowe, przygotowujące absolwentów do prowadzenia różnorodnej działalności edukacyjnej, pedagogicznej, wychowawczej i profilaktycznej. Między innymi w szkołach, jednostkach i instytucjach edukacyjnych, zakładach wychowawczych, karnych i innych podmiotach publicznych i prywatnych. Wpis do rejestru szkół wyższych POLON nr 236  (polon.nauka.gov.pl).

Uczelnia posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej  oraz uprawnienia do prowadzenia studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej.

Nasze programy kształcenia w ramach studiów podyplomowych dla nauczycieli są ściśle dostosowane do wymogów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do  wykonywania  zawodu  nauczyciela  (Dz.U.  2019  poz.  1450). Co ważniejsze, zostały one opracowane przez wykładowców akademickich, ekspertów z dziedziny oświaty i doradców metodycznych. Przygotowują studentów w sposób praktyczny do nauczania nowego kierunku lub prowadzenia terapii.

WARUNKI

Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi kształcenie w sposób nowoczesny, zapewniając dostęp do 100% treści kształcenia na platformie edukacyjnej. Ponadto wypracowaliśmy model kształcenia na odległość on-line w formie wykładów oraz ćwiczeń i konsultacji ( w niewielkich grupach). W ten sposób nasi studenci, niezależnie od tego, w jakiej miejscowości mieszkają,  mają kontakt z najlepszymi specjalistami z całego kraju. Organizujemy również warsztaty prowadzone przez doświadczonych ekspertów i metodyków. Elastycznie reagujemy na potrzeby i oczekiwania naszych studentów.

Zapisy prowadzimy zarówno w naszym biurze w Opolu, jak i drogą mailową. Zapraszam do kontaktu telefonicznego, potrafimy pomóc nawet w skomplikowanych sytuacjach!

Czesne można opłacać w ratach. Wysokość opłat jest stała w całym okresie kształcenia. Jednakże dla studentów kontynuujących naukę w Instytucie Studiów Podyplomowych oferujemy zniżki. Szczególnie korzystne warunki finansowe mają studenci podejmujący równocześnie naukę na dwóch kierunkach, bowiem wówczas za drugi kierunek płacą tylko połowę ceny.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do  wykonywania  zawodu  nauczyciela na prawie wszystkich kierunkach studiów podyplomowych wymagane jest odbycie praktyki. To niezwykle cenny element procesu kształcenia, pozwalający studentowi na zapoznanie się w realnych warunkach ze specyfiką nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia terapii. Wystawiamy niezbędne skierowania, udzielamy porad, co do wyboru placówek edukacyjnych, wspieramy też naszych studentów w procesie sporządzania odpowiedniej dokumentacji praktyk.

EGZAMIN DYPLOMOWY

Na koniec, aby uzyskać kwalifikacje, należy zdać egzamin dyplomowy, który obejmuje całość treści kształcenia dla danego kierunku (nie prowadzimy odrębnych zaliczeń dla poszczególnych przedmiotów). Egzamin na formę ustną – odpowiedzi na zestaw wylosowanych pytań. W sytuacji pandemii przeprowadzamy egzamin zdalny, w formie testu wyboru. Przed egzaminem studenci otrzymują wykaz zagadnień do szczegółowego opracowania, wokół których koncentrują się pytania egzaminacyjne.

Studia podyplomowe.

Powrót do strony głównej: https://podyplomowe-opolskie.pl/

Dodatkowo, polecamy też stronę: www.optima.opole.pl